Mały Diagnosta

„Mały Diagnosta” to akcja mająca na celu przybliżenie zawodu diagnosty laboratoryjnego najmłodszym dzieciom. Jest ona przeprowadzana przez członków STDL w przedszkolach oraz szkołach podstawowych. Średnio całe spotkanie trwa od 45 do 60 min. Podczas niego zostaje przedstawiona prezentacja aktywizująca uczestników, dzięki której można się dowiedzieć m.in. czym się zajmuje diagnosta, z czego składa się krew oraz jak prawidłowo dbać o higienę osobistą.

Następnie dzieci mogą spróbować swoich sił i stać się diagnostami laboratoryjnymi uczestnicząc w mini warsztatach. Składają się one z pięciu stanowisk:

Zajęcia kończą się wręczeniem dyplomu „Małego Diagnosty” oraz kolorowanki każdemu uczestnikowi zajęć. Materiały dydaktyczne wykorzystywane przez nas są całkowicie bezpieczne (brak szklanych przedmiotów, ostrych przyrządów, igieł), a preparaty oglądane pod mikroskopem zawierają zabite bakterie utrwalone barwnikami.

Podczas obecnej sytuacji pandemicznej związanej z COVID-19 stworzyliśmy możliwość przeprowadzenia akcji online. Materiały: filmik zawierający m.in. animację o krwinkach, dyplomy oraz kolorowanki zostaną udostępnione chętnym przedszkolom i szkołom.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do nas!