< Cofnij

I Zebranie Ogólne

18 października spotkaliśmy się po raz pierwszy oficjalnie w roku akademickim 2021/2022. Po podsumowaniu zeszłorocznej działalności odbyly się wybory do Rady i Zarządu.

Tym samym, po symbolicznym przekazaniu pieczątek, stery Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych UMP przejęła nowa Pani Prezes Marta Witenberg z 3 roku! Będzie Ona miała z pewnością doskonałe wsparcie, bowiem wiceprezesem został wybrany dotychczasowy Prezes, Stanisław Przewoźny. Liczymy na to, że wyznaczą dobry kurs podczas tegorocznej żeglugi po oceanie działań uniwersyteckich.

Skarbnikiem po raz kolejny została Julia Kerner z IV roku, natomiast rolę sekretarza w tym roku akademickim niezmiennie będzie pełnił Klaudiusz Kaźmierczak z II roku.

Na członków zarządu zostali wybrani: Maria Przybylska z V roku, Jan Rogaliński również z V roku, Iga Dziechciowska z IV roku i Patrycja Kochan z II roku.

Skład Rady w roku akademickim prezentuje się następująco:

- Maria Nowak i Mateusz Pieczyński z roku V,

- Sandra Gielsok i Hanna Tomaszewska z roku IV,

- Małgorzata Idzik i Monika Jabłońska z roku III,

- Maria Gąska i Maciej Szczepaniak z roku II,

- Aleksandra Jaworska i Joanna Prętka  z roku I.

Natomiast na Przewodniczącego Rady został wybrany dotychczasowy wiceprezes Mateusz Pieczyński.